MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Beasts of Burden

NỘI DUNG : Chào mừng đến với Burden Hill, một thị trấn nhỏ lẻ và yên tĩnh với những mảng cỏ xanh mướt, những hàng cây trải khắp các con đường. Nhưng đằng sau vẻ đẹp yên bình của Burden Hill là những bí mật đen tối và những thế lực siêu nhiên đang chực chờ. Dĩ nhiên Burden Hill được bảo vệ, nhưng đội bảo vệ của Burden Hill cũng khá đặc biệt khi họ là những sinh vật 4 chân, họ là Beasts of Burden...

Tên chương View Download
13 - Hunters and Gatherers 2,639Đang cập nhật
12 - A View from The Hill 1,019Đang cập nhật
11 - Story Time 1,010Đang cập nhật
10 - Food Run 1,090Đang cập nhật
09 - Sacrifice 964Đang cập nhật
08 - Grave Happenings 1,198Đang cập nhật
06 - Lost 944Đang cập nhật
05 - The Gathering Storm 1,065Đang cập nhật
04 - A Dog and His Boy 1,144Đang cập nhật
03 - Let Sleeping Dogs Lie 1,008Đang cập nhật
02 - Unfamiliar 1,058Đang cập nhật
01 - Stray 1,353Đang cập nhật


Facebook Vietcomic