MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman: Noël

NỘI DUNG : Dựa theo quyển tiểu thuyết A Christmas Carol của Charles Dickens, Batman phải đối mặt với những hồn ma của quá khứ, hiện tại và tương lai của mình để rút ra một bài học về đêm giáng sinh và cũng là bài học quý giá dành cho chính mình...

Tên chương View Download
Batman: Noël 8,288Đang cập nhật


Facebook Vietcomic