MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman (New 52)

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 6,346Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 4,236Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 4,461Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 3,291Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 3,082Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 2,901Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 3,052Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 3,148Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 3,573Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 3,427Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 3,490Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 4,749Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 5,011Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 4,758Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 3,870Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 4,483Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 3,977Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 6,576Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 5,190Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 6,471Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 7,172Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 6,472Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 6,858Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 6,347Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 6,164Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 6,089Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 8,129Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 7,337Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 7,872Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 9,882Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 15,302Đang cập nhật


Facebook Vietcomic