MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman (New 52)

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 7,003Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 4,615Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 4,785Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 3,531Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 3,299Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 3,137Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 3,248Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 3,384Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 3,832Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 3,645Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 3,709Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 5,036Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 5,284Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 5,008Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 4,118Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 4,781Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 4,210Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 6,897Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 5,469Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 6,785Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 7,820Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 7,081Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 7,847Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 6,830Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 6,590Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 6,581Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 8,846Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 7,855Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 8,350Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 10,592Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 16,569Đang cập nhật


Facebook Vietcomic