MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman (New 52)

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 7,717Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 5,038Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 5,164Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 3,906Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 3,537Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 3,491Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 3,486Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 3,676Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 4,111Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 3,983Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 3,999Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 5,356Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 5,680Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 5,337Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 4,521Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 5,131Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 4,473Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 7,337Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 5,782Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 7,146Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 8,237Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 7,467Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 8,531Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 7,238Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 7,070Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 6,980Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 9,691Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 8,460Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 8,948Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 11,363Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 17,745Đang cập nhật


Facebook Vietcomic