MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman (New 52)

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 6,681Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 4,451Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 4,624Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 3,423Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 3,188Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 3,029Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 3,155Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 3,267Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 3,688Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 3,539Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 3,601Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 4,891Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 5,162Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 4,883Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 4,002Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 4,647Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 4,099Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 6,748Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 5,341Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 6,637Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 7,635Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 6,918Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 7,580Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 6,663Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 6,432Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 6,376Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 8,573Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 7,636Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 8,119Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 10,261Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 15,969Đang cập nhật


Facebook Vietcomic