MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman (New 52)

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 7,368Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 4,847Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 4,973Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 3,761Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 3,435Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 3,315Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 3,377Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 3,533Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 3,986Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 3,845Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 3,869Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 5,204Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 5,470Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 5,183Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 4,365Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 4,989Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 4,369Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 7,101Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 5,624Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 6,956Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 8,038Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 7,292Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 8,163Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 7,035Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 6,819Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 6,793Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 9,332Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 8,197Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 8,647Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 11,006Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 17,195Đang cập nhật


Facebook Vietcomic