MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman Eternal

NỘI DUNG : Để kỉ niệm 75 năm Batman (1939 - 2014), bộ truyện Batman Eternal đã được ra mắt độc giả. Bộ truyện được tạo nên bởi các tài năng hàng đầu của DC Comics. Hãy cùng theo dõi một siêu phẩm nữa về Batman, siêu anh hùng được yêu thích nhất thế giới!

Tên chương View Download
Tập 034: State of Truth 2,574Đang cập nhật
Tập 033: Contents Under Pressure 1,898Đang cập nhật
Tập 032: Whisper Campaign 1,166Đang cập nhật
Tập 031: Buried Deep 1,224Đang cập nhật
Tập 030: From on High 1,022Đang cập nhật
Tập 028: Ketting Go! 1,132Đang cập nhật
Tập 027: Divided 1,195Đang cập nhật
Tập 026: Broken Mirrors 1,271Đang cập nhật
Tập 025: City of Whispers 1,347Đang cập nhật
Tập 024: The Spoiler 1,323Đang cập nhật
Tập 023: Lioness 1,412Đang cập nhật
Tập 022: Succession Plans 1,390Đang cập nhật
Tập 021: Ten Forty-Eight 1,970Đang cập nhật
Tập 019: Breaking Bat 2,943Đang cập nhật
Tập 018: A Night on Earth 2,121Đang cập nhật
Tập 017: The Savior 2,057Đang cập nhật
Tập 016: The Monster Machine 2,387Đang cập nhật
Tập 015: The Common Limit 2,005Đang cập nhật


Facebook Vietcomic