MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman Eternal

NỘI DUNG : Để kỉ niệm 75 năm Batman (1939 - 2014), bộ truyện Batman Eternal đã được ra mắt độc giả. Bộ truyện được tạo nên bởi các tài năng hàng đầu của DC Comics. Hãy cùng theo dõi một siêu phẩm nữa về Batman, siêu anh hùng được yêu thích nhất thế giới!

Tên chương View Download
Tập 034: State of Truth 20,033Đang cập nhật
Tập 033: Contents Under Pressure 2,289Đang cập nhật
Tập 032: Whisper Campaign 1,440Đang cập nhật
Tập 031: Buried Deep 1,538Đang cập nhật
Tập 030: From on High 1,351Đang cập nhật
Tập 028: Ketting Go! 1,495Đang cập nhật
Tập 027: Divided 1,568Đang cập nhật
Tập 026: Broken Mirrors 1,593Đang cập nhật
Tập 025: City of Whispers 1,723Đang cập nhật
Tập 024: The Spoiler 1,655Đang cập nhật
Tập 023: Lioness 1,737Đang cập nhật
Tập 022: Succession Plans 1,668Đang cập nhật
Tập 021: Ten Forty-Eight 2,291Đang cập nhật
Tập 019: Breaking Bat 3,323Đang cập nhật
Tập 018: A Night on Earth 2,438Đang cập nhật
Tập 017: The Savior 2,365Đang cập nhật
Tập 016: The Monster Machine 2,714Đang cập nhật
Tập 015: The Common Limit 2,343Đang cập nhật


Facebook Vietcomic