MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 2,521Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 1,627Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 1,851Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 1,698Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 1,498Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 1,423Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 1,454Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 1,592Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 1,744Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 1,703Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 1,721Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 2,351Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 2,367Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 2,359Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 2,041Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 2,477Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 2,256Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 4,236Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 3,294Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 4,303Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 4,116Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 3,920Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 3,749Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 3,689Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 3,599Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 3,530Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 4,023Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 4,251Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 4,507Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 5,725Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 8,490Đang cập nhật


Facebook Vietcomic