MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 4,493Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 2,736Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 3,117Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 2,517Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 2,315Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 2,196Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 2,276Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 2,444Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 2,703Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 2,622Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 2,695Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 3,578Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 3,758Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 3,636Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 3,026Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 3,616Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 3,182Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 5,506Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 4,340Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 5,561Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 5,791Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 5,351Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 5,315Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 5,135Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 5,035Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 4,904Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 5,840Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 5,888Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 6,296Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 8,026Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 11,951Đang cập nhật


Facebook Vietcomic