MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 3,490Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 2,138Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 2,390Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 2,073Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 1,863Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 1,797Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 1,802Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 1,976Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 2,202Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 2,141Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 2,164Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 2,932Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 2,988Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 2,944Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 2,471Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 3,002Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 2,669Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 4,842Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 3,790Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 4,940Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 4,899Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 4,604Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 4,475Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 4,397Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 4,291Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 4,162Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 4,748Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 5,027Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 5,331Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 6,865Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 10,177Đang cập nhật


Facebook Vietcomic