MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 5,182Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 3,262Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 3,579Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 2,759Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 2,563Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 2,427Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 2,541Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 2,678Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 3,014Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 2,930Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 2,986Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 4,053Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 4,258Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 4,084Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 3,309Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 3,909Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 3,422Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 5,857Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 4,624Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 5,899Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 6,306Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 5,764Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 5,823Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 5,550Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 5,420Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 5,309Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 6,676Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 6,398Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 6,850Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 8,685Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 13,181Đang cập nhật


Facebook Vietcomic