MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 4,005Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 2,449Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 2,764Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 2,332Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 2,098Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 2,016Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 2,057Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 2,234Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 2,484Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 2,419Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 2,475Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 3,319Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 3,470Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 3,332Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 2,774Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 3,350Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 2,963Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 5,208Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 4,091Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 5,275Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 5,342Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 4,968Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 4,873Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 4,738Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 4,668Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 4,523Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 5,168Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 5,433Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 5,780Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 7,458Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 11,090Đang cập nhật


Facebook Vietcomic