MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 4,220Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 2,577Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 2,933Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 2,411Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 2,192Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 2,096Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 2,150Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 2,319Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 2,585Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 2,506Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 2,576Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 3,436Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 3,605Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 3,468Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 2,889Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 3,467Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 3,065Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 5,358Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 4,209Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 5,419Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 5,557Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 5,151Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 5,074Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 4,930Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 4,853Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 4,714Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 5,500Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 5,652Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 6,056Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 7,780Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 11,540Đang cập nhật


Facebook Vietcomic