MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 5,532Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 3,613Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 3,866Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 2,916Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 2,728Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 2,544Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 2,678Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 2,787Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 3,177Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 3,080Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 3,130Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 4,248Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 4,485Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 4,284Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 3,445Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 4,066Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 3,562Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 6,053Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 4,758Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 6,039Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 6,570Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 5,949Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 6,063Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 5,732Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 5,605Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 5,492Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 7,010Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 6,622Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 7,082Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 8,972Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 13,751Đang cập nhật


Facebook Vietcomic