MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 3,201Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 1,988Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 2,207Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 1,962Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 1,754Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 1,669Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 1,684Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 1,856Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 2,078Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 2,013Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 2,021Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 2,762Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 2,773Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 2,742Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 2,348Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 2,836Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 2,533Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 4,656Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 3,628Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 4,725Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 4,662Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 4,405Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 4,253Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 4,169Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 4,096Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 3,975Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 4,518Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 4,787Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 5,096Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 6,510Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 9,700Đang cập nhật


Facebook Vietcomic