Batman
MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 2,764Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 1,765Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 1,973Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 1,799Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 1,593Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 1,532Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 1,552Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 1,696Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 1,866Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 1,826Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 1,837Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 2,514Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 2,528Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 2,508Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 2,178Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 2,630Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 2,368Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 4,415Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 3,448Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 4,483Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 4,338Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 4,116Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 3,943Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 3,869Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 3,806Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 3,712Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 4,236Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 4,463Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 4,747Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 6,060Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 8,968Đang cập nhật


Facebook Vietcomic