MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 5,041Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 3,179Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 3,480Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 2,700Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 2,509Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 2,373Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 2,485Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 2,622Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 2,941Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 2,861Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 2,919Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 3,967Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 4,137Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 4,005Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 3,264Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 3,860Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 3,384Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 5,789Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 4,568Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 5,835Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 6,209Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 5,690Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 5,732Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 5,479Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 5,359Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 5,243Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 6,566Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 6,328Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 6,775Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 8,600Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 13,003Đang cập nhật


Facebook Vietcomic