MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman

NỘI DUNG : Hãy vào đây để bắt đầu của một kỷ nguyên mới cho The Dark Knight từ cặp đôi nhà văn Scott Snyder và họa sĩ Greg Capullo! Một loạt các vụ giết người tàn bạo khiến Batman khám phá ra một âm mưu do một tổ chức có từ rất lâu đời, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham đang đi vào chốn diệt vong... Cùng theo dõi những câu chuyện mới nhất của Batman đến từ cặp đôi làm cho đầu truyện này ăn khách hơn bao giờ hết.

Tên chương View Download
Chapter 54: The List 4,809Đang cập nhật
Chapter 53: Gotham Is 2,955Đang cập nhật
Chapter 52: Superheavy - Part Ten 3,301Đang cập nhật
Chapter 51: Superheavy - Part Nine 2,607Đang cập nhật
Chapter 50: Superheavy - Part Eight 2,420Đang cập nhật
Chapter 49: Superheavy - Part Seven 2,290Đang cập nhật
Chapter 48: Superheavy - Part Six 2,388Đang cập nhật
Chapter 47: Superheavy - Part Five 2,540Đang cập nhật
Chapter 46: A Simple Case 2,824Đang cập nhật
Chapter 45: Superheavy - Part Three 2,738Đang cập nhật
Chapter 44: Superheavy - Part Two 2,804Đang cập nhật
Chapter 43: Superheavy - Part One 3,763Đang cập nhật
Chapter 42: Endgame - Part 6 3,938Đang cập nhật
Chapter 40: Endgame - Part 5 3,819Đang cập nhật
Chapter 25: Dark City - Part 2 3,146Đang cập nhật
Chapter 24: Dark City - Part 1 3,738Đang cập nhật
Chapter 23: Secret City - Part 3 3,293Đang cập nhật
Chapter 21: Secret City - Part 1 5,639Đang cập nhật
Chapter 20: Nowhere Man, Part 2 4,451Đang cập nhật
Chapter 19: Nowhere Man 5,697Đang cập nhật
Chapter 11: My Brother's Keeper 6,011Đang cập nhật
Chapter 10: Assault on the Court 5,532Đang cập nhật
Chapter 9: Night of the Owls 5,519Đang cập nhật
Chapter 8: Attack on Wayne Manor 5,308Đang cập nhật
Chapter 7: The Talons Strike! 5,203Đang cập nhật
Chapter 6: Beneath the Glass 5,099Đang cập nhật
Chapter 5: Face the Court 6,266Đang cập nhật
Chapter 4: Face the Court 6,137Đang cập nhật
Chapter 3: The Thirteenth Hour 6,569Đang cập nhật
Chapter 2: Trust Fall 8,360Đang cập nhật
Chapter 1: Knife Trick 12,519Đang cập nhật


Facebook Vietcomic