MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Aquaman (2016)

NỘI DUNG : Black Manta trở lại. trong khi Aquaman cố gắn phá bỏ rào cản giữa hai thế giới, kẻ thù lớn nhất của anh sẽ cố gắng để hủy giệt mọi thứ anh yêu quý.Facebook Vietcomic