MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The World's Greatest Super-Heroes

NỘI DUNG : Được vẽ bởi Alex Ross và viết bởi Paul Dini, là 2 người tài năng trong ngành đã cùng nhau tạo ra một góc nhìn khác của người anh hùng vĩ đại nhất và nỗ lực cải thiện của họ trong việc hoàn thiện thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Tên chương View Download
JLA - Secret Origins 696Đang cập nhật
Wonder Woman - Spirit Of Truth 675Đang cập nhật
Batman: War on Crime 3,021Đang cập nhật
Superman: Peace on Earth 3,177Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic