MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #7 120Đang cập nhật
The Omega Men #6 569Đang cập nhật
The Omega Men #5 331Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,061Đang cập nhật


Facebook Vietcomic