MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Omega Men

NỘI DUNG : Omega Men, những tên tội phạm liên thiên hà, chúng đã sát hại White Lantern Kyle Rayner! Giờ đây, cả vũ trụ muốn chúng phải trả giá! Vậy mục đích thực sự của chúng là gì?

Tên chương View Download
The Omega Men #12 587Đang cập nhật
The Omega Men #11 338Đang cập nhật
The Omega Men #10 440Đang cập nhật
The Omega Men #9 370Đang cập nhật
The Omega Men #8 396Đang cập nhật
The Omega Men #7 499Đang cập nhật
The Omega Men #6 875Đang cập nhật
The Omega Men #5 632Đang cập nhật
The Omega Men - Sneak Peek 1,556Đang cập nhật


Facebook Vietcomic