MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Swamp Thing New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Chapter 010: Arcane's Lullaby 615Đang cập nhật
Chapter 009: Broken Bones 609Đang cập nhật
Chapter 008: Eye of The Storm 434Đang cập nhật
Chapter 007: Swamp Thing 742Đang cập nhật
Chapter 006: The Black Queen 458Đang cập nhật
Chapter 003: Come Hither, Child 583Đang cập nhật
Chapter 001: Raise Dem Bones 739Đang cập nhật
Chapter 000: To Monsters 1,112Đang cập nhật


Facebook Vietcomic