MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Superman: Doomed

NỘI DUNG : Doomsday đã trốn thoát khỏi Phantom Zone; và giờ đây nó đang tàn phá thế giới! Chỉ có một người ngăn cản được nó, chính là Superman! Nhưng lần trước chạm trán Doomsday, Superman đã phải đổi mạng với nó...còn lần này thì sao? Hãy tìm hiểu trong Superman: Doomed!

Tên chương View Download
016 - Action Comics #35 659Đang cập nhật
015 - Superman: Doomed #02 1,793Đang cập nhật
011 - Action Comics Annual #03 1,353Đang cập nhật
010 - Superman/Wonder Woman Annual #1 3,017Đang cập nhật
009 - Superman/Wonder Woman #10 2,297Đang cập nhật
008 - Action Comic #33 2,155Đang cập nhật
007 - Superman/Wonder Woman #9 1,948Đang cập nhật
006 - Action Comic #32 2,069Đang cập nhật
005 - Superman #31 2,525Đang cập nhật
004 - Batman/Superman #11 2,512Đang cập nhật
003 - Superman/Wonder Woman #8 2,469Đang cập nhật
002 - Action Comic #31 2,543Đang cập nhật
000c - Superman #30 2,832Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic