MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Superman: Doomed

NỘI DUNG : Doomsday đã trốn thoát khỏi Phantom Zone; và giờ đây nó đang tàn phá thế giới! Chỉ có một người ngăn cản được nó, chính là Superman! Nhưng lần trước chạm trán Doomsday, Superman đã phải đổi mạng với nó...còn lần này thì sao? Hãy tìm hiểu trong Superman: Doomed!

Tên chương View Download
016 - Action Comics #35 478Đang cập nhật
015 - Superman: Doomed #02 1,685Đang cập nhật
011 - Action Comics Annual #03 1,285Đang cập nhật
010 - Superman/Wonder Woman Annual #1 2,942Đang cập nhật
009 - Superman/Wonder Woman #10 2,227Đang cập nhật
008 - Action Comic #33 2,079Đang cập nhật
007 - Superman/Wonder Woman #9 1,880Đang cập nhật
006 - Action Comic #32 1,998Đang cập nhật
005 - Superman #31 2,458Đang cập nhật
004 - Batman/Superman #11 2,432Đang cập nhật
003 - Superman/Wonder Woman #8 2,373Đang cập nhật
002 - Action Comic #31 2,448Đang cập nhật
000c - Superman #30 2,769Đang cập nhật


Facebook Vietcomic