MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Superman: Doomed

NỘI DUNG : Doomsday đã trốn thoát khỏi Phantom Zone; và giờ đây nó đang tàn phá thế giới! Chỉ có một người ngăn cản được nó, chính là Superman! Nhưng lần trước chạm trán Doomsday, Superman đã phải đổi mạng với nó...còn lần này thì sao? Hãy tìm hiểu trong Superman: Doomed!

Tên chương View Download
018 - Supergirl 035 1,293Đang cập nhật
016 - Action Comics #35 1,315Đang cập nhật
015 - Superman: Doomed #02 2,466Đang cập nhật
011 - Action Comics Annual #03 1,816Đang cập nhật
009 - Superman • Wonder Woman #10 2,859Đang cập nhật
008 - Action Comic #33 2,653Đang cập nhật
007 - Superman • Wonder Woman #9 2,505Đang cập nhật
006 - Action Comic #32 2,565Đang cập nhật
005 - Superman #31 3,073Đang cập nhật
004 - Batman • Superman #11 3,118Đang cập nhật
003 - Superman • Wonder Woman #8 3,111Đang cập nhật
002 - Action Comic #31 3,175Đang cập nhật
000c - Superman #30 3,500Đang cập nhật


Facebook Vietcomic