MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Superman: Doomed

NỘI DUNG : Doomsday đã trốn thoát khỏi Phantom Zone; và giờ đây nó đang tàn phá thế giới! Chỉ có một người ngăn cản được nó, chính là Superman! Nhưng lần trước chạm trán Doomsday, Superman đã phải đổi mạng với nó...còn lần này thì sao? Hãy tìm hiểu trong Superman: Doomed!

Tên chương View Download
018 - Supergirl 035 1,160Đang cập nhật
016 - Action Comics #35 1,243Đang cập nhật
015 - Superman: Doomed #02 2,384Đang cập nhật
011 - Action Comics Annual #03 1,752Đang cập nhật
009 - Superman • Wonder Woman #10 2,783Đang cập nhật
008 - Action Comic #33 2,589Đang cập nhật
007 - Superman • Wonder Woman #9 2,436Đang cập nhật
006 - Action Comic #32 2,498Đang cập nhật
005 - Superman #31 2,991Đang cập nhật
004 - Batman • Superman #11 3,037Đang cập nhật
003 - Superman • Wonder Woman #8 3,021Đang cập nhật
002 - Action Comic #31 3,083Đang cập nhật
000c - Superman #30 3,408Đang cập nhật


Facebook Vietcomic