MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Superman: Doomed

NỘI DUNG : Doomsday đã trốn thoát khỏi Phantom Zone; và giờ đây nó đang tàn phá thế giới! Chỉ có một người ngăn cản được nó, chính là Superman! Nhưng lần trước chạm trán Doomsday, Superman đã phải đổi mạng với nó...còn lần này thì sao? Hãy tìm hiểu trong Superman: Doomed!

Tên chương View Download
018 - Supergirl 035 1,033Đang cập nhật
016 - Action Comics #35 1,159Đang cập nhật
015 - Superman: Doomed #02 2,299Đang cập nhật
011 - Action Comics Annual #03 1,687Đang cập nhật
009 - Superman • Wonder Woman #10 2,679Đang cập nhật
008 - Action Comic #33 2,508Đang cập nhật
007 - Superman • Wonder Woman #9 2,344Đang cập nhật
006 - Action Comic #32 2,426Đang cập nhật
005 - Superman #31 2,893Đang cập nhật
004 - Batman • Superman #11 2,945Đang cập nhật
003 - Superman • Wonder Woman #8 2,930Đang cập nhật
002 - Action Comic #31 2,990Đang cập nhật
000c - Superman #30 3,298Đang cập nhật

Chơi game tank 1990 siêu hayFacebook Vietcomic