MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Superman: Doomed

NỘI DUNG : Doomsday đã trốn thoát khỏi Phantom Zone; và giờ đây nó đang tàn phá thế giới! Chỉ có một người ngăn cản được nó, chính là Superman! Nhưng lần trước chạm trán Doomsday, Superman đã phải đổi mạng với nó...còn lần này thì sao? Hãy tìm hiểu trong Superman: Doomed!

Tên chương View Download
018 - Supergirl 035 878Đang cập nhật
016 - Action Comics #35 1,071Đang cập nhật
015 - Superman: Doomed #02 2,217Đang cập nhật
011 - Action Comics Annual #03 1,631Đang cập nhật
009 - Superman • Wonder Woman #10 2,588Đang cập nhật
008 - Action Comic #33 2,426Đang cập nhật
007 - Superman • Wonder Woman #9 2,257Đang cập nhật
006 - Action Comic #32 2,345Đang cập nhật
005 - Superman #31 2,817Đang cập nhật
004 - Batman • Superman #11 2,878Đang cập nhật
003 - Superman • Wonder Woman #8 2,850Đang cập nhật
002 - Action Comic #31 2,899Đang cập nhật
000c - Superman #30 3,200Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic