MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Superman: Doomed

NỘI DUNG : Doomsday đã trốn thoát khỏi Phantom Zone; và giờ đây nó đang tàn phá thế giới! Chỉ có một người ngăn cản được nó, chính là Superman! Nhưng lần trước chạm trán Doomsday, Superman đã phải đổi mạng với nó...còn lần này thì sao? Hãy tìm hiểu trong Superman: Doomed!

Tên chương View Download
016 - Action Comics #35 325Đang cập nhật
015 - Superman: Doomed #02 1,591Đang cập nhật
011 - Action Comics Annual #03 1,217Đang cập nhật
010 - Superman/Wonder Woman Annual #1 2,859Đang cập nhật
009 - Superman/Wonder Woman #10 2,168Đang cập nhật
008 - Action Comic #33 2,013Đang cập nhật
007 - Superman/Wonder Woman #9 1,819Đang cập nhật
006 - Action Comic #32 1,938Đang cập nhật
005 - Superman #31 2,399Đang cập nhật
004 - Batman/Superman #11 2,366Đang cập nhật
003 - Superman/Wonder Woman #8 2,302Đang cập nhật
002 - Action Comic #31 2,372Đang cập nhật
000c - Superman #30 2,700Đang cập nhật


Facebook Vietcomic