MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 1,259Đang cập nhật
#12: Killin' Time 795Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,190Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,562Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 2,738Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,363Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,524Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 3,739Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,249Đang cập nhật
#3: Last Change 5,070Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 5,487Đang cập nhật


Facebook Vietcomic