MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#11: Communication Breakdown 1,678Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,091Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 2,252Đang cập nhật
#8: Aftermath 3,877Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 3,977Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 3,276Đang cập nhật
#4: Bad Company 3,701Đang cập nhật
#3: Last Change 4,496Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 4,825Đang cập nhật


Facebook Vietcomic