MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 861Đang cập nhật
#12: Killin' Time 588Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,020Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,391Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 2,567Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,179Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,299Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 3,559Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,045Đang cập nhật
#3: Last Change 4,851Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 5,213Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic