MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 395Đang cập nhật
#12: Killin' Time 386Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 1,840Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,215Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 2,372Đang cập nhật
#8: Aftermath 3,982Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,091Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 3,366Đang cập nhật
#4: Bad Company 3,827Đang cập nhật
#3: Last Change 4,621Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 4,961Đang cập nhật


Facebook Vietcomic