MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 1,107Đang cập nhật
#12: Killin' Time 718Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,125Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,502Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 2,677Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,299Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,434Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 3,679Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,177Đang cập nhật
#3: Last Change 4,995Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 5,390Đang cập nhật

Chơi game tank 1990 siêu hayFacebook Vietcomic