MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 265Đang cập nhật
#12: Killin' Time 309Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 1,777Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,163Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 2,322Đang cập nhật
#8: Aftermath 3,941Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,051Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 3,333Đang cập nhật
#4: Bad Company 3,790Đang cập nhật
#3: Last Change 4,578Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 4,910Đang cập nhật


Facebook Vietcomic