MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 1,419Đang cập nhật
#12: Killin' Time 871Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 2,257Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,641Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 2,822Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,432Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,616Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 3,805Đang cập nhật
#4: Bad Company 4,315Đang cập nhật
#3: Last Change 5,144Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 5,573Đang cập nhật


Facebook Vietcomic