MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Suicide Squad

NỘI DUNG : Một nhóm thường xuyên thay đổi thành viên, chủ yếu bao gồm các super-villains đang bị giam giữ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tối mật với một tỉ lệ sống sót rất thấp để đổi lại sự cắt giảm án tù của mình. Tiểu đội này được tổ chức và tập hợp bởi Amanda Waller và tiểu đội này gọi Task Force X hay là SUICIDE SQUAD.

Tên chương View Download
#13: Dead End 735Đang cập nhật
#12: Killin' Time 533Đang cập nhật
#11: Communication Breakdown 1,976Đang cập nhật
#10: Judas Rising 2,342Đang cập nhật
#9: Dead Man Walking 2,523Đang cập nhật
#8: Aftermath 4,126Đang cập nhật
#7: The Origin of Harley Quinn 4,246Đang cập nhật
#5: Abandon All Hope 3,506Đang cập nhật
#4: Bad Company 3,969Đang cập nhật
#3: Last Change 4,785Đang cập nhật
#2: When the Levee Breaks 5,137Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic