MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Sinestro - New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Tập 013: New Orders 327Đang cập nhật
Tập 012: Daddy Issues 337Đang cập nhật
Tập 011: Spoiler of War 259Đang cập nhật
Tập 010: Prisoner of Warwolrd 254Đang cập nhật
Tập 009: Limits of War 505Đang cập nhật
Tập 005: The Demon Within 274Đang cập nhật
Tập 004: Inouisition 254Đang cập nhật
Tập 003: Neresy of Fear 277Đang cập nhật
Tập 002: Necropolis 332Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic