MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Sinestro - New 52

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
Tập 013: New Orders 616Đang cập nhật
Tập 012: Daddy Issues 491Đang cập nhật
Tập 011: Spoiler of War 403Đang cập nhật
Tập 010: Prisoner of Warwolrd 394Đang cập nhật
Tập 009: Limits of War 621Đang cập nhật
Tập 005: The Demon Within 402Đang cập nhật
Tập 004: Inouisition 370Đang cập nhật
Tập 003: Neresy of Fear 414Đang cập nhật
Tập 002: Necropolis 500Đang cập nhật


Facebook Vietcomic