MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

MPH

NỘI DUNG : Câu chuyện xoay quanh loại thuốc khiến người dùng có siêu tốc độ trong vòng 24h có tên là MPH. Roscoe, Chevy, Rosa và Baseball, họ là những người sống trong thành phố Detroit đang trong thời kì khủng hoảng, họ sử dụng MPH để trở thành những tên tội phạm siêu tốc độ hay nói đúng hơn là Robin Hood siêu tốc độ cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Tên chương View Download
MPH #05 968Đang cập nhật
MPH #04 374Đang cập nhật
MPH #03 366Đang cập nhật
MPH #02 409Đang cập nhật
MPH #01 560Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic