MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Kẻ Xử Quyết - Phiên Xử Của Kẻ Xử Quyết | Punisher - The Trial Of The Punisher

NỘI DUNG : MỘT CÂU CHUYỆN VỀ THỂ LOẠI TÂM LÝ TỘI PHẠM CỦA MARVEL, XOAY QUANH NHÂN VẬT CHÍNH: FRANK CASTLE - THE PUNISHER (KẺ XỬ QUYẾT) TRONG MỘT PHIÊN XỬ MÀ CHÍNH HẮN ĐÃ ĐƯA MÌNH VÀO TRÒNG

Tên chương View Download
Kết Thẩm 861Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic