MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #16 - Rising 309Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 197Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 275Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 227Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 332Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 416Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 598Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 491Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 661Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 710Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 917Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,055Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic