MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 321Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 542Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 356Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 452Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 394Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 511Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 575Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 790Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 653Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 831Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 875Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 1,135Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,402Đang cập nhật


Facebook Vietcomic