MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #17 - Falling 183Đang cập nhật
iZombie #16 - Rising 361Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 226Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 313Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 266Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 370Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 448Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 645Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 533Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 702Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 759Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 986Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,154Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic