MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #16 - Rising 105Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 122Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 162Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 177Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 288Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 361Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 556Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 448Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 620Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 648Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 839Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 73,914Đang cập nhật


Facebook Vietcomic