MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #16 - Rising 220Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 162Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 187Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 204Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 311Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 389Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 578Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 469Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 645Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 678Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 887Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 74,000Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic