MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

iZombie

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
iZombie #16 - Rising 159Đang cập nhật
iZombie #15 - Going Down 144Đang cập nhật
iZombie #14 - The Full Circle 172Đang cập nhật
iZombie #13 - Arrivals And Exits 190Đang cập nhật
iZombie #9 - Playing Game 299Đang cập nhật
iZombie #8 - Rumbling 372Đang cập nhật
iZombie #7 - Vampires Are Sucky! 566Đang cập nhật
iZombie #6 - I, Were-Terrier 456Đang cập nhật
iZombie #5 - The Remains 629Đang cập nhật
iZombie #3 - The Dead Of Night 658Đang cập nhật
iZombie #2 - Working Stiffs 859Đang cập nhật
iZombie #1 - Dead to the world 73,947Đang cập nhật


Facebook Vietcomic