MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
013.Batman The Drowned 2,437Đang cập nhật
12.Dark Nights Metal #03 3,649Đang cập nhật
11.Gotham Resistance - Final 3,248Đang cập nhật
10.Batman The Dawnbreaker 4,323Đang cập nhật
09.Gotham Resistance - Part 03 2,864Đang cập nhật
08.Batman The Murder Machine 4,540Đang cập nhật
07.Batman The Red Death 5,349Đang cập nhật
06.Gotham Resistance - Part 02 4,401Đang cập nhật
05.Gotham Resistance - Part 01 5,114Đang cập nhật
04.Dark Nights Metal #02 7,186Đang cập nhật
03.Dark Nights Metal #01 6,754Đang cập nhật
02.Dark Days: The Casting #01 6,738Đang cập nhật
01.Dark Days: The Forge #01 8,980Đang cập nhật

Game hay cho androjdFacebook Vietcomic