MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Dark Nights: Metal

NỘI DUNG :

Tên chương View Download
19. Bats out of Hell - Part III 6,237Đang cập nhật
18. Batman Lost 9,136Đang cập nhật
17. Bats out of Hell - Part II 7,266Đang cập nhật
16. Batman: The Devastator 10,178Đang cập nhật
15. Bats out of Hell - Part I 7,713Đang cập nhật
14. Batman: The Merciless 9,159Đang cập nhật
013.Batman The Drowned 10,208Đang cập nhật
12.Dark Nights Metal #03 9,942Đang cập nhật
11.Gotham Resistance - Final 9,484Đang cập nhật
10.Batman The Dawnbreaker 11,013Đang cập nhật
09.Gotham Resistance - Part 03 8,345Đang cập nhật
08.Batman The Murder Machine 11,471Đang cập nhật
07.Batman The Red Death 13,487Đang cập nhật
06.Gotham Resistance - Part 02 11,561Đang cập nhật
05.Gotham Resistance - Part 01 13,085Đang cập nhật
04.Dark Nights Metal #02 16,041Đang cập nhật
03.Dark Nights Metal #01 16,009Đang cập nhật
02.Dark Days: The Casting #01 16,854Đang cập nhật
01.Dark Days: The Forge #01 23,319Đang cập nhật


Facebook Vietcomic