MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Batman Eternal

NỘI DUNG : Để kỉ niệm 75 năm Batman (1939 - 2014), bộ truyện Batman Eternal đã được ra mắt độc giả. Bộ truyện được tạo nên bởi các tài năng hàng đầu của DC Comics. Hãy cùng theo dõi một siêu phẩm nữa về Batman, siêu anh hùng được yêu thích nhất thế giới!

Tên chương View Download
Tập 034: State of Truth 790Đang cập nhật
Tập 033: Contents Under Pressure 1,015Đang cập nhật
Tập 032: Whisper Campaign 518Đang cập nhật
Tập 031: Buried Deep 626Đang cập nhật
Tập 030: From on High 471Đang cập nhật
Tập 028: Ketting Go! 560Đang cập nhật
Tập 027: Divided 597Đang cập nhật
Tập 026: Broken Mirrors 664Đang cập nhật
Tập 025: City of Whispers 707Đang cập nhật
Tập 024: The Spoiler 626Đang cập nhật
Tập 023: Lioness 806Đang cập nhật
Tập 022: Succession Plans 848Đang cập nhật
Tập 021: Ten Forty-Eight 1,349Đang cập nhật
Tập 019: Breaking Bat 2,242Đang cập nhật
Tập 018: A Night on Earth 1,521Đang cập nhật
Tập 017: The Savior 1,461Đang cập nhật
Tập 016: The Monster Machine 1,728Đang cập nhật
Tập 015: The Common Limit 1,367Đang cập nhật


Facebook Vietcomic